İsmail Gaspıralı "Seçilmiş Eserleri 3: Dil-Edebiyat-Seyahat Yazıları"

İBRAHİM Özkaya

Sayı: 2008, Sayı 25 Sayfalar: 133-138
0 468

İSMAİL GASPIRALI’NIN MÜKÂLEME-İ SELATİN1 ADLI HİKÂYESİ

YAVUZ Akpınar 

Sayı: 2009, Sayı 27 Sayfalar: 7-20
0 439

İSMAİL GASPIRALI’NIN “AKGÜL DESTESİ” ADLI BİYOGRAFİK ESERİ

YAVUZ Akpınar

Sayı: 2010, Sayı 29 Sayfalar: 7-34
0 649

XIX. YÜZYIL SONU - XX. YÜZYIL BAŞI TATAR YAZI DİLİ VE ABDULLAH TUKAY’IN İLK DÖNEM ESERLERİ

İ. B. Beşirova (aktaran: M. Yasin Kaya), İ. B. Beşirova, M. Yasin Kaya

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 91-97
0 298

Tatar Maarif Hayatının Öncüsü: Gılman Kerimi (1841-1902)

Cihan Çakmak

Sayı: 2020, Sayı 49 Sayfalar: 87-100 DOI: 10.24155/tdk.2020.129
0 285