Araştırma Makalesi

İSMAYIL ŞIXLININ BƏDİİ DİLİNƏ LEKSİKOQRAFİK YANAŞMA

Sahla Ahmadova

Sayfalar: 69-91 DOI: 10.24155/tdk.2022.207
13780 854

AZERBAYCAN EDEBİYATINDA 1980’Lİ YILLARDA HİKȂYE

Ayvaz Morkoç

Sayfalar: 93-126 DOI: 10.24155/tdk.2022.208
2454 559

İRAN TÜRKMEN EDEBİYATI (DÖNEMLERİ VE BAŞLICA ŞAHSİYETLERİ)

Zeynep Yıldırım

Sayfalar: 145-182 DOI: 10.24155/tdk.2022.210
879 511

Kitap İncelemesi

ÖZBEKÇE ÖĞRENİYORUZ (OʻZBEKCHA OʻRGANAMIZ)

Tuğba Yılmaz

Sayfalar: 241-244 DOI: 10.24155/tdk.2022.214
3859 2064