Araştırma Makalesi

Kazakistan'da Geleneksel Çatışma (Kavga) Konuları ve Bunların Çözüm Yolları

Yerzhan Aryn, Zhanalik Baltabayeva, Fikret Türkmen

Sayfalar: 103-116 DOI: 10.24155/tdk.2021.159
0 239

Kazak Kültüründe Selamlaşma

Zhazira Otyzbay

Sayfalar: 117-134 DOI: 10.24155/tdk.2021.160
0 98

Türkmen Halk Biliminde Efsane Terimlerine Genel Bir Bakış

Didar Annaberdiyev

Sayfalar: 135-156 DOI: 10.24155/tdk.2021.161
0 256

Xalq Epik Yaradıcılığında Təkrarlar

Tahir Nəsib

Sayfalar: 157-174 DOI: 10.24155/tdk.2021.162
0 126

Çok Yönlü Kimliğiyle Süleyman Sani Ahundov

Ayvaz Morkoç

Sayfalar: 175-194 DOI: 10.24155/tdk.2021.163
0 176

Ölüm Hükmü Romanında Kronotop Kavramı Bağlamında Karşılaşma Mekânları

Gülseren Özdemir Riganelis

Sayfalar: 195-242 DOI: 10.24155/tdk.2021.164
0 71

Biyografi

Kitap İncelemesi

Abay Kunanbayulı - Kitâb-ı ‘Akliyye

Marlen Adılov

Sayfalar: 393-396 DOI: 10.24155/tdk.2021.173
0 78