Türk Dünyası Destanlarında Ortak Motifler Üzerine

CAŞTEĞİN Turgunbayer

Sayı: 2007, Sayı 24 Sayfalar: 93-102
0 477

 Türk Dünyasının Millî-Manevi Değerleri ve Bahtiyar Vahabzade

Nazim Muradov 

Sayı: 2011, Sayı 31 Sayfalar: 101-129
0 797

ABDULLAH TUKAY’IN SANATININ TÜRKİYE’DE ARAŞTIRILMA DÜZEYİ

R. Y. YILDIRIM (Aktaran: SİNAN Güzel), Ramile Yarullina Yıldırım, Sinan Güzel

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 217-222
0 309

 Polonyalı Türkolog Malgorzata Labecka-Koecherowa (1917-2011)

 öztürk Emiroğlu

Sayı: 2012, Sayı 33
0 257

TÜRK DÜNYASI ŞAİRLERİNDE MİLLÎ KİMLİK SİMGESİ OLARAK ANA DİLİ

Erol Sakallı

Sayı: 2015, Sayı 39 Sayfalar: 179-196
0 588

Türk Destanlarında Kahramanın Olağanüstü Doğumu (Extraordinary Birth of Heroes in Turk Epics)

Asiye Figen Kalkan

Sayı: 2016, Sayı 42 Sayfalar: 27-47
0 604

Türk Dünyasından Haberler

Reşide Gürses, Erol Deniz, Mitat Durmuş

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 423-441
0 245

Bir Halk Bilimci Olarak Zeki Velidi Togan

Metin Arıkan

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 35-55
0 290

OSIP SENKOVSKIY’IN RUS TÜRKOLOJISININ GELIŞIMINE KATKISI

Muvaffak Duranlı

Sayı: 2018, Sayı 45 Sayfalar: 77-91
0 287

KAZAK DİLİNDEKİ DEYİMLERİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Karlygash Sarekenova

Sayı: 2018, Sayı 46 Sayfalar: 197-214
0 401

Diyale İli Hanekin İlçesi Türkmen Folklorunda Kurt

Necdet Yaşar Bayatlı

Sayı: 2020, Sayı 50 Sayfalar: 297-318 DOI: 10.24155/tdk.2020.150
0 464

Bosna Hersek Tarihinde Türkçenin Etkisi

Yasemin Uzun, Edina Solak

Sayı: 2021, Sayı 52 Sayfalar: 291-310 DOI: 10.24155/tdk.2021.185
0 412