Türk Dünyası Destanlarında Ortak Motifler Üzerine

CAŞTEĞİN Turgunbayer

Sayı: 2007, Sayı 24 Sayfalar: 93-102
0 248

Geleneksel Başkurt Etiyolojisinde Bazı Hastalık Cinleri

Y. Torma, F. G. HİSAMİTDİNOVA (Çeviren: BURÇAK Okkalı)

Sayı: 2008, Sayı 26 Sayfalar: 89-92
0 183

ABDULLAH TUKAY’IN SANATININ TÜRKİYE’DE ARAŞTIRILMA DÜZEYİ

R. Y. YILDIRIM (Aktaran: SİNAN Güzel), Ramile Yarullina Yıldırım, Sinan Güzel

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 217-222
0 193

 Başkurt Demonolojisi (Şeytan Bilimi) Terimleri (Terms of Bashkir Demonology)

F. G. Hisametdinova, Z. J. Şaripova (çeviren: Burçak Okkalı)

Sayı: 2014, Sayı 37 Sayfalar: 33-40
0 621

TÜRK DÜNYASI ŞAİRLERİNDE MİLLÎ KİMLİK SİMGESİ OLARAK ANA DİLİ

Erol Sakallı

Sayı: 2015, Sayı 39 Sayfalar: 179-196
0 407

Türk Destanlarında Kahramanın Olağanüstü Doğumu (Extraordinary Birth of Heroes in Turk Epics)

Asiye Figen Kalkan

Sayı: 2016, Sayı 42 Sayfalar: 27-47
0 290

Türk Kültüründe Kurdun Kutsiyetinin Şaman Mitlerindeki Yeri (The Holiness of Wolf in Terms of Schaman Mytology in Turkish Culture)

Atilla Bağcı

Sayı: 2016, Sayı 42 Sayfalar: 7-15
0 150

AHMET SÜLEYMANOV

Ahat Salihov, Gülnar Yuldıbayeva

Sayı: 2017, Sayı 43 Sayfalar: 445-447
0 137

TÜRK DÜNYASINDA DEYİM BİLİMİ ÇALIŞMALARI

Kuanyshbek Kenzhalin

Sayı: 2017, Sayı 43 Sayfalar: 107-124
0 179

Türk Dünyasından Haberler

Reşide Gürses, Erol Deniz, Mitat Durmuş

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 423-441
0 163

Batı Kaynaklı Alıntılara Başkurt ve Tatar Lehçelerinden Öneriler

Murat Özşahin

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 207-213
0 230

Bir Halk Bilimci Olarak Zeki Velidi Togan

Metin Arıkan

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 35-55
0 167

Başkurtçanın Sözlükleri

Murat Özşahin

Sayı: 2020, Sayı 50 Sayfalar: 347-372 DOI: 10.24155/tdk.2020.152
0 359