Türk Dünyası Destanlarında Ortak Motifler Üzerine

CAŞTEĞİN Turgunbayer

Sayı: 2007, Sayı 24 Sayfalar: 93-102
0 248

ABDULLAH TUKAY’IN SANATININ TÜRKİYE’DE ARAŞTIRILMA DÜZEYİ

R. Y. YILDIRIM (Aktaran: SİNAN Güzel), Ramile Yarullina Yıldırım, Sinan Güzel

Sayı: 2011, Sayı 32 Sayfalar: 217-222
0 193

TÜRK DÜNYASI ŞAİRLERİNDE MİLLÎ KİMLİK SİMGESİ OLARAK ANA DİLİ

Erol Sakallı

Sayı: 2015, Sayı 39 Sayfalar: 179-196
0 406

Türk Destanlarında Kahramanın Olağanüstü Doğumu (Extraordinary Birth of Heroes in Turk Epics)

Asiye Figen Kalkan

Sayı: 2016, Sayı 42 Sayfalar: 27-47
0 289

TÜRK DÜNYASINDA DEYİM BİLİMİ ÇALIŞMALARI

Kuanyshbek Kenzhalin

Sayı: 2017, Sayı 43 Sayfalar: 107-124
0 179

Türk Dünyasından Haberler

Reşide Gürses, Erol Deniz, Mitat Durmuş

Sayı: 2017, Sayı 44 Sayfalar: 423-441
0 163

OSIP SENKOVSKIY’IN RUS TÜRKOLOJISININ GELIŞIMINE KATKISI

Muvaffak Duranlı

Sayı: 2018, Sayı 45 Sayfalar: 77-91
0 175

Diyale İli Hanekin İlçesi Türkmen Folklorunda Kurt

Necdet Yaşar Bayatlı

Sayı: 2020, Sayı 50 Sayfalar: 297-318 DOI: 10.24155/tdk.2020.150
0 307