KIRIM TATAR TÜRKÇESİNDE İSİM ÇEKİMİ: BULUNMA HÂLİ

Arzu Sema Ertane Baydar, Turgut Baydar

Sayı: 2005, Sayı 19 Sayfalar: 23-37
0 266

ÇAĞDAŞ KIPÇAK GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDE BOL- YARDIMCI FİİLİNİN İKTİDAR VE İMKAN BİLDİRMESİ ÜZERİNE

Mustafa Tanç, Mustafa Tanç

Sayı: 2005, Sayı 19 Sayfalar: 81-101
0 212

ÖZBEKİSTAN’DA FITRAT’IN CEDİTÇİLİĞİ, EĞİTİMCİLİĞİ ve EĞİTİM FELSEFESİ

Yusuf Avcı, Yusuf Avcı

Sayı: 2006, Sayı 21 Sayfalar: 39-51
0 348

ADABİYAT BİLİMİ TERMİNDERİ CANA TÜRKİYADAGI ABALINA BAYLANIŞTUU OY-PİKİRLER

Sadik Tural (aktaran: Kiyal Kamçıbekova), Sadık Tural, Kıyal Kamçıbekova

Sayı: 2006, Sayı 22 Sayfalar: 111-130
0 56

FITRAT’IN HAYATI VE İLK DEVİR ÖZBEKÇEDEKİ DİL BİLGİSİ TERİMLERİNİN GÜNÜMÜZ ÖZBEK VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

Yusuf Avcı

Sayı: 2006, Sayı 22 Sayfalar: 7-22
0 222

Rusya Türklerinin Modern Hikâyeleri Açısından“Meyve-i Zaman” ve İsmail Gaspıralı

Yavuz Akpınar

Sayı: 2007, Sayı 23 Sayfalar: 7-37
0 120

Türk Dünyası Destanlarında Ortak Motifler Üzerine

CAŞTEĞİN Turgunbayer

Sayı: 2007, Sayı 24 Sayfalar: 93-102
0 157

G. İBRAHİMOV’UN SANATINDA EKSPRESYONİZM

FERİT Z. YAHİN (Aktaran: SİNAN Güzel), Ferit Z. Yahin, Sinan Güzel

Sayı: 2008, Sayı 25 Sayfalar: 93-107
0 94

FATİH EMİRHAN (1886-1926)

İKLİL Kurban

Sayı: 2008, Sayı 25 Sayfalar: 25-32
0 308

“SOVET ƏDƏBİYYATI”: GERÇƏKLİKLƏR, HƏQİQƏTLƏR, ZİDDİYYƏTLƏR*1

KMİL VƏLİ Nerimanoğlu

Sayı: 2008, Sayı 25 Sayfalar: 33-81
0 130

Zahir Bigiyev’in Eserlerinde Kullandığı Dil

MUSTAFA Toker

Sayı: 2008, Sayı 26 Sayfalar: 75-88
0 99

Geleneksel Başkurt Etiyolojisinde Bazı Hastalık Cinleri

Y. Torma, F. G. HİSAMİTDİNOVA (Çeviren: BURÇAK Okkalı)

Sayı: 2008, Sayı 26 Sayfalar: 89-92
0 122

Tatar Şiiri Okumaları: Zölfet ve “Yolunu Kaybeden Bulut”

MUSTAFA Öner

Sayı: 2008, Sayı 26 Sayfalar: 49-59
0 234

Sovyet Dönemi Kırgız Türkçesinde Dil Planlaması

KIYAL Kamçıbekova

Sayı: 2008, Sayı 26 Sayfalar: 31-40
0 167

Aytmatov Anlatılarında Ritmin Büyülü Gücü; Türküler

RAMAZAN Korkmaz

Sayı: 2008, Sayı 26 Sayfalar: 41-48
0 173

İSMAİL GASPIRALI’NIN MÜKÂLEME-İ SELATİN1 ADLI HİKÂYESİ

YAVUZ Akpınar 

Sayı: 2009, Sayı 27 Sayfalar: 7-20
0 157

METİN-BAĞLAM İLGİSİ BAKIMINDAN AK GEMİ’DE “BABALIK” KAVRAMI VE BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİ

AHMET Buran , Ahmet Buran

Sayı: 2009, Sayı 27 Sayfalar: 49-59
0 173

 Altay Destanı "Almıs Kaan"

VELİ Gül 

Sayı: 2009, Sayı 27 Sayfalar: 81-101
0 311

ÇURA BATIR

MARSEL BAKİROV (Aktaran: GÖZDE Güngör) , Marsel Bakirov, Gözde Güngör

Sayı: 2009, Sayı 27 Sayfalar: 61-74
0 172

İSMAİL GASPIRALI’NIN “AKGÜL DESTESİ” ADLI BİYOGRAFİK ESERİ

YAVUZ Akpınar

Sayı: 2010, Sayı 29 Sayfalar: 7-34
0 265