TÜRK DÜNYASI ŞAİRLERİNDE MİLLÎ KİMLİK SİMGESİ OLARAK ANA DİLİ

Erol Sakallı

Sayı: 2015, Sayı 39 Sayfalar: 179-196
0 538

Ahıska Türkü Bir Şair: Ali Fuat Azgur (A Meskhetian Turk Poet: Ali Fuat Azgur)

Erol Sakallı

Sayı: 2015, Sayı 40 Sayfalar: 183-192
0 581

‘Yunus Emre Divanı’nda Ölümü Güzelleştiren İfadeler (Expressions that Beautify Death in ‘Yunus Emre’s Diwan’)

Gülmira Ospanova

Sayı: 2016, Sayı 41 Sayfalar: 131-149
0 398

Berdinazar Hudaynazarov’un Romanlarında Mahtumkulu’nun ve Şiirlerinin Yeri The Place of Mahtumkulu and His Poems in Berdinazar Hudaynazarov’s Novels

Boray İdem

Sayı: 2016, Sayı 41 Sayfalar: 37-49
0 406

Hayran Hanım Dünbüli’nin Türkçe Şiirlerinde Arkaizmler (Archaism in Turkish Poems of Hayran Khanim Dunbuli)

Elnaz Maleki

Sayı: 2016, Sayı 42 Sayfalar: 49-61
0 257

Yeni Dönem Tatar Edebiyatından Bir İsim: Gamil Afzal Ve Afzal’ın Tatar Şairlerine İthaf Ettiği Şiirleri (A Character from the Tatar Literature of New Era: Gamil Afzal and the Poems which He Dedicated to Tatar Poets)

Ülkü Polat

Sayı: 2016, Sayı 42 Sayfalar: 73-88
0 267

KLASIK ŞIIRDE TÜRK GÜZELI

Sıtkı Nazik

Sayı: 2018, Sayı 45 Sayfalar: 137-158
0 211

TÜRK DÜNYASININ İKİ ‘GÖL ŞAİRİ’ HAŞİM VE ALIKUL

Vedat Yeşilçiçek

Sayı: 2018, Sayı 46 Sayfalar: 229-239
0 445

Kaşgar’dan Doğu Türkçesi Şiirler [Çeviriyazı – Aktarma – Söz Varlığı – Tıpkıbasım]

Mehmet Turgut Berbercan

Sayı: 2020, Sayı 49 Sayfalar: 137-160 DOI: 10.24155/tdk.2020.132
0 275

İran Türkmen Şairi Naz Muhammet Pakga ve Rubaileri

Zeynep Yıldırım

Sayı: 2020, Sayı 49 Sayfalar: 101-122 DOI: 10.24155/tdk.2020.130
0 308

Modernitenin Sonuçları Bağlamında Nilgün Marmara Şiirinde Varoluşsal Sorunlar

Gülten Bulduker

Sayı: 2020, Sayı 50 Sayfalar: 199-228 DOI: 10.24155/tdk.2020.147
0 255

Äbiş Älemi / Mir Abişa: Äbiş Kekilbayev Ansiklopedisi I-II

Osman Kabadayı

Sayı: 2021, Sayı 52 Sayfalar: 521-530 DOI: 10.24155/tdk.2021.195
0 341

Özbek Çocuk Edebiyatında Şiir

Gülşah Tuğlacı, Erhan Solmaz

Sayı: 2021, Sayı 52 Sayfalar: 359-384 DOI: 10.24155/tdk.2021.188
0 314

ŞAHSEVEN TÜRKLERİNDEN ATASÖZÜ VE DEYİM ÖRNEKLERİ

Ahmet Çam

Sayı: 2022, Sayı 53 Sayfalar: 229-261
0 2907

İRAN KAZAKLARI VE İRAN KAZAK AĞZININ SÖZ VARLIĞI

Ercan PETEK

Sayı: 2023, Sayı 56 Sayfalar: 33-70 DOI: 10.24155/tdk.2023.224
678 358

KARAY EDEBİYATININ ÇOK YÖNLÜ ŞAİRİ: ZACHARIASZ IZAAK ABRAHAMOWICZ

Murat KOÇAK

Sayı: 2023, Sayı 56 Sayfalar: 115-144 DOI: 10.24155/tdk.2023.227
597 276