İSMAYIL ŞIXLININ BƏDİİ DİLİNƏ LEKSİKOQRAFİK YANAŞMA

Sahla Ahmadova

Issue: 2022, Issue 54 Pages: 69-91 DOI: 10.24155/tdk.2022.207
16512 893

KÖKTÜRK HARFLİ YAZITLARDA GÖRÜLEN KİŞİ ADLARI VE ESKİ TÜRKLERDE ADLAR ÜZERİNE BİR BAKIŞ

Muhammed Mustafa BAKIR

Issue: 2023, Issue 55 Pages: 79-116 DOI: 10.24155/tdk.2023.218
11850 1778

ESKİ TÜRKLERDE GÜNDELİK HAYAT

Süleyman Hilmi KIZILDAĞ

Issue: 2023, Issue 55 Pages: 185-192 DOI: 10.24155/tdk.2023.221
8292 1676

TATAR GELENEKLERİ (ETNOGRAFİK SÖZ VARLIĞI)

Veli BULATOV, Zeynep HEPBİLDİKLER

Issue: 2023, Issue 55 Pages: 147-184 DOI: 10.24155/tdk.2023.220
7797 888

ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE YÖNELME HÂLİ EKİNİN SÖZ DİZİMSEL VE ANLAM BİLİMSEL GÖRÜNÜMÜ

Filiz Meltem ERDEM UÇAR

Issue: 2023, Issue 55 Pages: 43-78 DOI: 10.24155/tdk.2023.217
4653 733

ÖZBEKÇE ÖĞRENİYORUZ (OʻZBEKCHA OʻRGANAMIZ)

Tuğba Yılmaz

Issue: 2022, Issue 54 Pages: 241-244 DOI: 10.24155/tdk.2022.214
4299 2261

TÜRKÇEDE “ÇOKÇA YAPAN” VE “OLAN”: TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE -AGAN~-AĞAN, -GAN VE DİĞER EKLİ KELİMELER

Emre Türkmen

Issue: 2022, Issue 53 Pages: 19-45
2794 524

AZERBAYCAN EDEBİYATINDA 1980’Lİ YILLARDA HİKȂYE

Ayvaz Morkoç

Issue: 2022, Issue 54 Pages: 93-126 DOI: 10.24155/tdk.2022.208
2556 583

ESKİ UYGURCADA TIP İNCELEMELERİ VE BİR TIP METNİNE İLİŞKİN FRAGMANLAR

Uğur UZUNKAYA

Issue: 2023, Issue 55 Pages: 117-146 DOI: 10.24155/tdk.2023.219
2107 972

CENGİZ AYTMATOV’UN BİRİNÇİ MUGALİM ADLI ESERİNE METİN DİL BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM DENEMESİ

Cüneyt AKIN

Issue: 2023, Issue 55 Pages: 23-42 DOI: 10.24155/tdk.2023.216
1760 753

Türk ve Rus Atasözleri Üzerinden Toplumlardaki Erkek Algısı

Leyla Çiğdem DALKILIÇ, Doğa ARAL

Issue: 2024, Issue 57 Pages: 55-86 DOI: 10.24155/tdk.2024.232
1455 546

ALTAY EDEBİYATINDAN BİR YAZAR VE BİR ROMAN: ERKEMEN MATİNOVİÇ PALKİN VE ALAN ROMANI

İbrahim Dilek

Issue: 2022, Issue 54 Pages: 27-67 DOI: 10.24155/tdk.2022.206
1202 429

ALİ VE NİNO ROMANINDA MİLLÎ MÜCADELE SAHNESİ OLARAK BAKÜ VE GENCE

Lale Qasımlı

Issue: 2022, Issue 54 Pages: 127-144 DOI: 10.24155/tdk.2022.209
1198 510

İRAN KAZAKLARI VE İRAN KAZAK AĞZININ SÖZ VARLIĞI

Ercan PETEK

Issue: 2023, Issue 56 Pages: 33-70 DOI: 10.24155/tdk.2023.224
1184 439

BULGARİSTAN TÜRKLERİ ÇOCUK EDEBİYATI METİNLERİNİN “ÇOCUKLUK SOSYOLOJİSİ” BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Engin YILMAZ

Issue: 2023, Issue 56 Pages: 101-114 DOI: 10.24155/tdk.2023.226
1118 637

DEDE KORKUT’TA AĠ VE AĠ BAN ĖV’İ YENİDEN OKUMAK-TÜRKÇEDE AĠ ‘YÜKSEK’ VAR MIDIR?-

Sadettin ÖZÇELİK

Issue: 2023, Issue 55 Pages: 9-22 DOI: 10.24155/tdk.2023.215
1054 618

İRAN TÜRKMEN EDEBİYATI (DÖNEMLERİ VE BAŞLICA ŞAHSİYETLERİ)

Zeynep Yıldırım

Issue: 2022, Issue 54 Pages: 145-182 DOI: 10.24155/tdk.2022.210
992 538

GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA EK FİİLİN ÇEKİMİNDE OLUŞAN +(y)dX ~ +(y)mXş YAPILARI

Talip DOĞAN

Issue: 2023, Issue 56 Pages: 1-16 DOI: 10.24155/tdk.2023.222
959 428

FATİH KERİMÎ’NİN “TİLSİZ HATUN” ADLI HİKÂYESİ ÜZERİNE

Cihan Çakmak

Issue: 2022, Issue 54 Pages: 219-240 DOI: 10.24155/tdk.2022.213
895 418

ETİMOLOJİNİN İZİNDE-KELİMEDEN KÜLTÜRE SEYAHATLER

Sümbül Begüm YILDIZ

Issue: 2023, Issue 56 Pages: 159-162 DOI: 10.24155/tdk.2023.229
873 425