TATAR GELENEKLERİ (ETNOGRAFİK SÖZ VARLIĞI)

Veli BULATOV, Zeynep HEPBİLDİKLER

Issue: 2023, Issue 55 Pages: 147-184 DOI: 10.24155/tdk.2023.220
1965 384

İSMAYIL ŞIXLININ BƏDİİ DİLİNƏ LEKSİKOQRAFİK YANAŞMA

Sahla Ahmadova

Issue: 2022, Issue 54 Pages: 69-91 DOI: 10.24155/tdk.2022.207
1434 330

ESKİ TÜRKLERDE GÜNDELİK HAYAT

Süleyman Hilmi KIZILDAĞ

Issue: 2023, Issue 55 Pages: 185-192 DOI: 10.24155/tdk.2023.221
1391 821

ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE YÖNELME HÂLİ EKİNİN SÖZ DİZİMSEL VE ANLAM BİLİMSEL GÖRÜNÜMÜ

Filiz Meltem ERDEM UÇAR

Issue: 2023, Issue 55 Pages: 43-78 DOI: 10.24155/tdk.2023.217
1282 289

KÖKTÜRK HARFLİ YAZITLARDA GÖRÜLEN KİŞİ ADLARI VE ESKİ TÜRKLERDE ADLAR ÜZERİNE BİR BAKIŞ

Muhammed Mustafa BAKIR

Issue: 2023, Issue 55 Pages: 79-116 DOI: 10.24155/tdk.2023.218
1198 683

AZERBAYCAN EDEBİYATINDA 1980’Lİ YILLARDA HİKȂYE

Ayvaz Morkoç

Issue: 2022, Issue 54 Pages: 93-126 DOI: 10.24155/tdk.2022.208
1162 233

ÖZBEKÇE ÖĞRENİYORUZ (OʻZBEKCHA OʻRGANAMIZ)

Tuğba Yılmaz

Issue: 2022, Issue 54 Pages: 241-244 DOI: 10.24155/tdk.2022.214
917 742

ESKİ UYGURCADA TIP İNCELEMELERİ VE BİR TIP METNİNE İLİŞKİN FRAGMANLAR

Uğur UZUNKAYA

Issue: 2023, Issue 55 Pages: 117-146 DOI: 10.24155/tdk.2023.219
840 361

CENGİZ AYTMATOV’UN BİRİNÇİ MUGALİM ADLI ESERİNE METİN DİL BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM DENEMESİ

Cüneyt AKIN

Issue: 2023, Issue 55 Pages: 23-42 DOI: 10.24155/tdk.2023.216
654 344

ALTAY EDEBİYATINDAN BİR YAZAR VE BİR ROMAN: ERKEMEN MATİNOVİÇ PALKİN VE ALAN ROMANI

İbrahim Dilek

Issue: 2022, Issue 54 Pages: 27-67 DOI: 10.24155/tdk.2022.206
641 166

DEDE KORKUT’TA AĠ VE AĠ BAN ĖV’İ YENİDEN OKUMAK-TÜRKÇEDE AĠ ‘YÜKSEK’ VAR MIDIR?-

Sadettin ÖZÇELİK

Issue: 2023, Issue 55 Pages: 9-22 DOI: 10.24155/tdk.2023.215
605 308

TÜRKÇEDE “ÇOKÇA YAPAN” VE “OLAN”: TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE -AGAN~-AĞAN, -GAN VE DİĞER EKLİ KELİMELER

Emre Türkmen

Issue: 2022, Issue 53 Pages: 19-45
520 146

CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNDE KADER İZLEĞİ VE HZ. MUSA TEVİLİ

Cüneyt Akın

Issue: 2022, Issue 54 Pages: 183-194 DOI: 10.24155/tdk.2022.211
411 292

KIRGIZ TÜRKÇESİNDE ÇALGI ALETİ KULLANMAK ANLAMINA GELEN “ÇAL-, ÇERT-, OYNA-, TART-” FIILLERININ DİĞER TÜRK LEHÇELERİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ

Fatih Çelik

Issue: 2022, Issue 54 Pages: 195-217
342 197

İRAN TÜRKMEN EDEBİYATI (DÖNEMLERİ VE BAŞLICA ŞAHSİYETLERİ)

Zeynep Yıldırım

Issue: 2022, Issue 54 Pages: 145-182 DOI: 10.24155/tdk.2022.210
339 230

ALİ VE NİNO ROMANINDA MİLLÎ MÜCADELE SAHNESİ OLARAK BAKÜ VE GENCE

Lale Qasımlı

Issue: 2022, Issue 54 Pages: 127-144 DOI: 10.24155/tdk.2022.209
336 198

FATİH KERİMÎ’NİN “TİLSİZ HATUN” ADLI HİKÂYESİ ÜZERİNE

Cihan Çakmak

Issue: 2022, Issue 54 Pages: 219-240 DOI: 10.24155/tdk.2022.213
335 181