TÜRKMEN TÜRKÇESİNDEKİ ARAPÇA ALINTI KELİMELERDE GÖRÜLEN ÜNLÜ İNCELME VE KALINLAŞMALARI

Yakup Sarıkaya

Issue: 2005, Issue 19 Pages: 63-80
0 607

ÇAĞDAŞ KIPÇAK GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDE BOL- YARDIMCI FİİLİNİN İKTİDAR VE İMKAN BİLDİRMESİ ÜZERİNE

Mustafa Tanç, Mustafa Tanç

Issue: 2005, Issue 19 Pages: 81-101
0 584

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDEKİ ARAPÇA ALINTI KELİMELERDE GÖRÜLEN ÜNLÜ UZAMA VE KISALMALARI

Yakup Sarıkaya

Issue: 2006, Issue 21 Pages: 119-128
0 445

IRAK TÜRKMEN FOLKLORUNDA LEYLELER

Çoban Hidir Uluhan, Çoban Hıdır Uluhan

Issue: 2006, Issue 22 Pages: 131-151
0 372

KAZAK TÜRKÇESİNDE KELİME GRUBUNUN KAVRAMI VE TERİMİ ÜZERİNE

AKJARKIN Abuova, Akjarkın Abuova

Issue: 2008, Issue 25 Pages: 7-17
0 630

Türkmen Türkçesinin Ersarı Ağzında Uzun ve Kısa Ünlülerin Kullanım Özellikleri

A. ANNANUROV (Çeviren: MELEK Erdem)

Issue: 2008, Issue 26 Pages: 7-12
0 292

İRAN TÜRKMENLERİNİN DİL VE EDEBİYATINA GENEL BİR BAKIŞ

ABDOLRAHMAN Dieji, Abdolrahman Dieji

Issue: 2010, Issue 29 Pages: 35-42
0 587

“OĞUZ KAĞAN” DESTANININ KIRGIZCA ÇEVİRİSİNİN LEKSİK ÖZELLİKLERİ

Gülzura Cumakunova 

Issue: 2012, Issue 34 Pages: 7-22
0 404

 Kazak Türkçesinde Geçen Eski Türkçe Kelimeler (Old Turkish Words in Kazakh Turkic)

Talip Yıldırım, Duygu Koca

Issue: 2014, Issue 37 Pages: 97-110
0 868

 Gurbandurdı Gurban Sehetod’un ‘Çakılık’ Adlı Uzun Hikâyesinde Mahdumkulu Biyografisi (Mahtumkulu Biography in Gurbandurdı Gurbansehedov’s Long Story, “Çakılık”)

Ahmet Gökçimen 

Issue: 2014, Issue 38
0 465

Rituals, Customs and Traditions of Ancient Turkic People and Its Succession in the Culture of Kazakh People

Nurila Şaymerdinova

Issue: 2015, Issue 39 Pages: 197-208
0 540

KAZAK TÜRKÇESİNDE FİİL KILINIŞINI BELİRLEYEN EKLER

Onur Balci

Issue: 2015, Issue 39 Pages: 15-32
0 800

“Oğuz” ve “Türk” Sözleri Üzerine Notlar

Louis Bazın (çeviren: Ebru Kabakçı)

Issue: 2015, Issue 39 Pages: 33-40
0 1092

Günbed Ağzından İki Masal ve Dil Özellikleri

Talip Doğan

Issue: 2015, Issue 39 Pages: 41-60
0 288

ER TÖŞTÜK VE COODARBEŞİM DESTANLARINDA KULLANILAN CELMOGUZ MOTİFİ ÜZERİNE

Cıldız Alimova

Issue: 2015, Issue 39 Pages: 7-14
0 463

Kazak Kültüründe “Jarapazan” (“Jarapazan” in Kazakh Culture)

Aşur Özdemir

Issue: 2015, Issue 40 Pages: 121-146
0 655

Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesi Örnekleriyle Orhun Yazıtları’nın Çağdaş Türk Lehçelerine Aktarma Farklılıkları (The Translation Differences to Modern Turkic Languages of Orkhun Inscriptions with Sample of Turkish and Kazakh)

Onur Balci

Issue: 2015, Issue 40 Pages: 7-20
0 674

‘Dede Korkut Kitabı/Kitab-ı Dedem Korkut’ Oğuz Kahramanlık Destanı ve ‘Kitab-ı Korkut’ (‘The Book of Dede Korkut/Kitab-ı Dedem Korkut’ Oghuz Heroic Epic and ‘The Book of Dede Korkut’)

V. M. Jırmunskıy (çeviren: Atilla Bağcı)

Issue: 2016, Issue 41 Pages: 51-91
0 657

Çağdaş Kazak Dilinde Telaffuz Sorunları (Pronunciation Problems in Modern Kazakh Language)

Kuralay Kuderinova

Issue: 2016, Issue 41 Pages: 113-129
0 413

Berdinazar Hudaynazarov’un Romanlarında Mahtumkulu’nun ve Şiirlerinin Yeri The Place of Mahtumkulu and His Poems in Berdinazar Hudaynazarov’s Novels

Boray İdem

Issue: 2016, Issue 41 Pages: 37-49
0 478