Makale

Oğuz-Türkmen Dil Kaynakları

Ahmet B. Ercilasun

0 140

Dönüş (Şiir)

Çoban Beşirli

0 57

Rusça Etkisindeki Kazakça

Kerime Üstünova

0 222

“Serf”

YUSUF Avcı

0 88

Altaylarda Türkler ve İnançları

Nadya Yuguşeva (aktaran: Sadik Tural)

0 113