Makale

Türk Lehçelerinde Kelime Başı Konsonantlarının Düşmesi

E. V. Sevortyan (çeviren: Minara Aliyeva)

0 62

“Dost Memleketin İnsanı da Dost Olur”

Abduveli Kaydar (aktaran: Metin Arıkan)

0 47

“İlker’in Dünyası”

Nazim İbrahim

0 33

Muhtar Avezov’la İlgili Hatıralar

Orazgül Nurmağammetova (aktaran: Metin Arıkan)

0 48