Makale

“Dede Korkut Kitabı”nın Şamanlık Temeli

Bİ XUN (Çeviren: ALİMCAN İnayet)

0 567

Çağdaş Uygur Türkçesinin Telâffuz Kuralları (Taslak)

EMİNE GAPPAR (Aktaran: MİNARA Aliyeva)

0 182

Kıpçak, Kuman, Kumuk Kavim Adlarının Etimolojisi Üzerine

ANDREY N. KONONOV (Çeviren: MUSTAFA Uğurlu)

0 326

Özbek Edebiyatından Seçmeler IV

İRİSTAY Kuçkartay, AYNUR Öz

0 178

Türklәr Asur Yazılarında

FİRİDUN Ağasıoğlu

0 219