Makale

“Dede Korkut Kitabı”nın Şamanlık Temeli

Bİ XUN (Çeviren: ALİMCAN İnayet)

0 223

Çağdaş Uygur Türkçesinin Telâffuz Kuralları (Taslak)

EMİNE GAPPAR (Aktaran: MİNARA Aliyeva)

0 88

Kıpçak, Kuman, Kumuk Kavim Adlarının Etimolojisi Üzerine

ANDREY N. KONONOV (Çeviren: MUSTAFA Uğurlu)

0 117

Özbek Edebiyatından Seçmeler IV

İRİSTAY Kuçkartay, AYNUR Öz

0 76

Türklәr Asur Yazılarında

FİRİDUN Ağasıoğlu

0 62