Makale

Altay Soylu Dillerin Ortaklığı Hakkında

BAZILHAN BUHATULI (Aktaran: VAHİT Türk)

0 77

Yerin Görkü Tahıldır

MIRAT PENCİYEV (Aktaran: YUSUF Akgül)

0 52

Berdak 170 Yaşında: Berdak’ın Eserlerindeki Oğuzca Kelimeler Üzerine Notlar

ŞEMSETDİN ABDİNAZİMOV (Aktaran: TİMUR Kocaoğlu)

0 81

“Anneme Mektuplar”

SALİM Çonoğlu

0 183

“Türk Dünyası Ortak Edebiyatı”

SADULLAH Karayanık

0 212

Harmanınız Bereketli Olsun Çiftçiler

MIRAT PENCİYEV (Aktaran: HÜLAGU Güneş)

0 51

Uygurcadaki Çince Kelimeler Üzerine

ARSLAN ABDULLAH (Aktaran: ALİMCAN İnayet)

0 122

Özbekistan’da Ceditçi Yazarlar

FATMA AÇIK – BAHTİYAR Kerimov

0 92

“Qumuq Til -Morfologia-”

ÇETİN Pekacar

0 45