Makale

Altay Soylu Dillerin Ortaklığı Hakkında

BAZILHAN BUHATULI (Aktaran: VAHİT Türk)

0 158

Yerin Görkü Tahıldır

MIRAT PENCİYEV (Aktaran: YUSUF Akgül)

0 94

Berdak 170 Yaşında: Berdak’ın Eserlerindeki Oğuzca Kelimeler Üzerine Notlar

ŞEMSETDİN ABDİNAZİMOV (Aktaran: TİMUR Kocaoğlu)

0 126

“Anneme Mektuplar”

SALİM Çonoğlu

0 311

“Türk Dünyası Ortak Edebiyatı”

SADULLAH Karayanık

0 361

Harmanınız Bereketli Olsun Çiftçiler

MIRAT PENCİYEV (Aktaran: HÜLAGU Güneş)

0 133

Uygurcadaki Çince Kelimeler Üzerine

ARSLAN ABDULLAH (Aktaran: ALİMCAN İnayet)

0 228

Özbekistan’da Ceditçi Yazarlar

FATMA AÇIK – BAHTİYAR Kerimov

0 150

“Qumuq Til -Morfologia-”

ÇETİN Pekacar

0 93