Makale

Yuğur (Sarı Uygurlar)lar Üzerine Notlar

Rahile Davut, Komuna Canbuz (aktaran: Alimcan İnayet)

0 213

Turan Şarkısı (Şiir)

Güntay Qocabәyli

0 113

Türk Boyları Arasında

N. F. Katanov (çeviren: Atilla Bağcı)

0 337

Destancı (Hikâye)

Sazon Saymoviç Surazakov (aktaran: İbrah Dilek)

0 107

Qıpçaq Çölü Haqqında Elmi Balada

Tofiq İsmayiloğlu Hacıyev

0 159

İran’daki Kaşkay Türkleri

Muhittin Çelik

0 129

Jetim -Yetim- (Hikâye)

Muhtar Avezov (aktaran: Mustafa Öner)

0 239

Karakalpak Türkleri Destanları ve Özetleri

S. Ahmetov, S. Bahadirova (aktaran: Ali Abbas Çınar)

0 114

Kazak Halk Kültürü ve Edebiyatından Örnekler

Muhamedjan Rustemov (aktaran: Vahit Türk

0 198

Uygur Edebiyatında Roman

Gülzade Tanrıdağlı

0 246

Özbekçede Ses Uyumunun Yok Edilişi

Cöre Hudayberdiyev (aktaran: Selmi Fedakr)

0 236

Tuvaların Eski Gelenekleri

Monguş B. Kenin, Lopsan (aktaran: Ekrem Arıkoğlu)

0 206

Bulgaristan Türklerinin Şiiri

Abdülkadir Hayber

0 551

İran’da Yaşayan Türkmenlerin Halk Edebiyatı

Pervin Agcnzade (aktaran: Nuri Şimşekler)

0 207

“Batıdan Gelen Yuğurlar (Sarı Uygurlar)” Destanı Üzerine I

Rahile Davut (aktaran: Alimcan İnayet)

0 301