Makale

Özbekistan Folklorunda Rüya Motifi

Cabbar İşankul (aktaran: Selami Fedakr)

0 358

Kartalın Ölümü (Şiir)

Zeki Hafızoğulları

0 172

Qoşma (Şiir)

Vahid äziz (aktaran: Muhammet Apaydın)

0 481

Edebî Üslûpla İlmî Üslûbun Mukayesesi

İ. S. Ağayeva (aktaran: H. Ömer Karpuz)

0 236

Kazak Halk Kültürü ve Edebiyatından Örnekler

Muhammedjan Rustemov (aktaran: Vahit Türk)

0 638

Oğuzname’ye Dair Bazı Meseleler

Şerafettin Ömer (aktaran: Alimcan İnayet)

0 1325

Sonuncu Ümit (Şiir)

MEHMET İsmayıl

0 164

Tofig İsmayıl Oğlu Hacıyev

MURAT Küçük

0 276

Buzdan Heykel (Hikâye)

ENVER MEHMEDHANLI (Aktaran: MUHAMMET Apaydın)

0 243

Zavallı Sevgili Kan Kardeşim

ACİKE CUMAGULOV (Aktaran: YILDIZ Kocasavaş)

0 591

Türkmen Kişi Adları

HASAN Kanbolat

0 4328