Anahtar Kelime Sayfalar
turkish language 1
contemporary turkish dialects 1
south azerbaijani turkish 1
substantive verb 1
language relations. 1
türk dili 1
çağdaş türk lehçeleri 1
güney azerbaycan türkçesi 1
ek fiil 1
dil ilişkileri. 1
ahmet baitursynuly 17
kazakh cyrillic alphabet 17
kazakh arabic alphabet 17
kazakh latin alphabet 17
kazakh ortography. 17
ahmet baytursınulı 17
kazak kiril alfabesi 17
kazak arap alfabesi 17
kazak latin alfabesi 17
kazakçanın yazımı. 17
iran 33
kazakh 33
oghuz 33
turkmen 33
persian. 33
i̇ran 33
kazak 33
oğuz 33
türkmen 33
farsça. 33
khalaj 71
levenshtein distance algorithm 71
dijkstra algorithm 71
dialect 71
south azerbaijani turkic. 71
halaç türkçesi 71
levenshtein uzaklık algoritması 71
dijkstra algoritması 71
ağız 71
güney azerbaycan türkçesi. 71
childhood sociology 101
social subject 101
social actor 101
disadvantaged child 101
social media. 101
çocukluk sosyolojisi 101
toplumsal özne 101
sosyal aktör 101
dezavantajlı çocuk 101
sosyal medya. 101
karaim 115
zacharias abrahamowicz 115
literature 115
karaim literature 115
poetry. 115
karay 115
zachariasz abrahamowich 115
edebiyat 115
karay edebiyatı 115
şiir. 115
kerim tincurin 145
tatar theater 145
tatar literary works. 145
kerim tinçurin 145
tatar tiyatrosu 145
edebî eserler 145