Yazar Sayfalar
Salim Durukoğlu 39
Aziz Merhan 99
Gulnar Seytvaniyeva (aktaran: Gözde Güngör) 89
Mustafa Öner 59
Nail Tan 107, 103
Kıyal Kamçibekova Abdiraim 9
Ülkü Polat 69
S. M. Abramzonl. P. Potapov (çeviren: At Bağcı) 23