Aziz Merhan

Özet

Başlangıç bölümü ses bilgisi ağırlıklı olmak üzere 3 derstir. Temel kısım ise 26 dersten meydana gelmektedir. Kitabın tamamında işlenen 29 ders küçük farklılıklar hariç tutulursa genellikle dil bilgisi konuları, metinler, alıştırmalar