Nail Tan

Özet

dır: Nahçıvan Folklor Materyalleri Esasında Folklor ve Etnik Millî Şuur (Akt. Alpertunga Altaylı, Ankara 2007), Aşk Konulu Azerbaycan Halk Hikâyelerinin Şiirsel Yapısı (Akt. Mustafa Sever, Ankara 2010)