Makale

 Horasan Türklerinin Tarihi ve Edebiyatı

GERHARD Doerfer, WOLFRAM HESCHE (Çeviren: SULTAN Tulu)

0 725

Avı Yok Dağı Göster (Şiir)

BAHTİYAR VAHABZADE (Aktaranlar: S. Gündoğdu, B. Gündoğdu)

0 97

 Kazak Dil Bilgini Ahmet Baytursınov

Köbey Hüseyin (aktaran: Ali Abbas Çınar)

0 199

Türk Edebiyatı Araştırmacısı Emin Abid

ALİ HÜSEYİNOĞLU ŞAMİL ( Aktaran: SEYFETT Altaylı)

0 167

Lebap (Çarçov) Türkmenlerinde Düğün detleri

MURAT Penciyev, AYNA SULTANOVA (Aktaran: GÜLSİNE Uzun)

0 119

Altay Kültür Dairesinde Yalmavuz Tipi

ESET SÜLEYMAN (Aktaran: ALİMCAN İnayet)

0 196

Sengel Tıvaları

HAYAT ARAS (aktaran)

0 125

İzzet Sultan

A. HAYITMETOV (Aktaran: SELAMİ Fedakr)

0 96