ELİF Karakuş

Özet

hikâye edilen olaylar, ataları olan Alpların ne kadar büyük ve erişilmez olduğunu anlatmakla beraber sürdürülen ekonomik faaliyetler ve dünyayı nasıl algıladıkları hakkında da fikir vermektedir