Karl Reıchl

Özet

Epics of Central Asia [Orta Asya Sözlü Destanları] (Cambridge, 1969); K. Reichl, Türk Boylarının Destanları (Gelenekler, Şekiller, Şiir Yapısı) (Ankara, 2002); Ö. Çobanoğlu, Türk Dünyası Epik Destan Geleneği (Ankara, 2003)